Brigády a práce v Německu

Německo je ekonomicky nejsilnější stát a proto neni divu že mnoho z Vás se snaží pracovat právě tam.

Německo si velmi hájí svůj pracovní trh. Budete-li chtít pracovat v Německu, počítejte s tím že musíte bohužel včas žádat o pracovní povolení. (Vyřízení trvá 4-6 týdnů.) Doporučuje se k žádosti přidat kopii dokladů o vašem vzdělání.

Existuje ovšem několik pozitivních vyjimek kdy budete jako zaměstnanci velmi žádáni. Těmito vyjimkami jsou lidé s vysokoškolským vzděláním. O ty je naopak v Německu velký zájem. Dále pak je zájem o pečovatele a pečovatelky. Jedná se o péči o zdravotně nebo mentálně znevýhodněné osoby a staré lidi. Když si takovou práci najdete sami, (Což neni těžké.) můžete si vydělat v přepočtu 40 000 Kč měsíčně. U vysokoškolských pozic, především v technických oborech se jedná o mnohem vyšší částky.

Minimální mzda v Německu neni zákonem stanovena. Platí zde však například zákonem dané ustanovení že kapesné Au-pair je 270 Euro. Běžná reálná výše je však 400-500 Euro
Začátek citace z materiálů Německé ambasády:

 

Přijetí zaměstnání

Pro občany České republiky zůstávají omezení v přístupu na německý pracovní trh zachována a nadále platí národní a bilaterální úpravy přijetí na pracovní trh. Podle tohoto je zpravidla pro zahraniční zaměstnance potřebné pracovní povolení a pracovní povolení může být uděleno pouze pro určité, přesně stanovené činnosti.

K výkonu zaměstnání je i nadále nutné zažádat o pracovní povolení před přijetím zaměstnání. Žádost musí být podána písemně zahraničním zaměstnancem a může být podána již před vstupem (toto se nabízí hlavně u sezónních zaměstnanců, výpomoc ve stánkovém prodeji, zahraniční zaměstnanci atd.). Pokud je pracovní povolení uděleno příslušnou agenturou práce, v jehož okrsku se místo zaměstnání nachází, udělí příslušný cizinecký úřad pravomocné osvědčení o právu k pobytu, kde je i záznam o povinnosti pracovního povolení.

Pracovní povolení EU nebo pracovní oprávnění EU může být uděleno především pro následující činnosti:

Pro české občany, kteří v době vstupu ČR do EU (1.5.2004) nebo později byli zaměstnáni již minimálně dvanáct měsíců u zaměstnavatele v Německu, pamatuje přístupová smlouva na to, že mají nárok na udělení pracovního povolení EU. Toto platí také pro jejich rodinné příslušníky, kteří v době přístupu u nich žijí nebo po pozdějším vstupu se minimálně 18 měsíců v Německu zdržovali. Toto neplatí pro zaměstnance, kteří jsou pouze vysláni dočasně do Německa v rámci volného pohybu služeb nebo smlouvy o dílo nebo pro Au Pair, účastníky dobrovolného roku nebo praktikanty.
Pracovní povolení ztratí platnost při douhodobější nepřítomnosti.

Pro rodinné příslušníky (manželé/ky nebo děti do 21 let) zaměstnanců s povolením k pobytu EU existuje také nárok na udělení pracovního oprávnění.


Uznávání kvalifikace

Podle v Německu platných právních a správních předpisů je příjetí nebo vykonávání určitých profesních činností závislé na určitých kvalifikacích. Uznání zahraničních profesních kvalifikací se provede na žádost u příslušných úřadů.

Zpravidla dochází k uznávání v České republice dosažených kvalifikací lékařů, zubních lékařů, zdravotních sester, zdravotních ošetřovatelů, porodních asistentů, zvěrolékařů, lékárníků, architektů automaticky. To samé platí pro právní zástupce, kteří vykonávají svoji původní profesi na základě registrace v České republice.

Pro jiné profese se zpravidla provádí další prověření a po případě musí být po vyrovnávacím školení složena zkouška způsobilosti.
Podrobnosti a adresy na jednotlivé Německé úřady naleznete na informačním portálu Německé ambasády.

Konec citace

Kontaktní adresy:

Evropský portál pro mladé nabízí v sekci Práce velké množství odkazů na webové stránky zaměřené zejména na studentské brigády. Stránky jsou v češtině a obsahují i možnost studia, základní informace o členských zemích a další užitečné informace.
Poz.: Většina dokumentů a stránek je dostupná i v češtině, polštině a ruštině.

Citace převzaty z informací pro České občany z Německého velvyslanectví. Vízové oddělení najdete na adrese:
Vlašská 19
118 01 Praha 1 (Malá Strana)
(úřední hodiny: po - pá: 9.00 - 12.00 hod
po - čt: 14:00 -15:00 hod)

Brigady | Odkazy | Výměna odkazů
Elektrokola - levně do práce!