Brigády a práce v Rakousku

Rakousko je velice malebná země, která ovšem má několik specifických pracovních omezení na trhu práce pro cizince.

Do Rakouska je to od nás sice jen kousek, ale s prací to zase neni tak jednoduché jako třeba v Irsku.

V Rakousku funguje obdoba i u nás z historie známé Pracovní knížky, kterou vám je povinnen vydat každý zaměstnavatel. A to i tehdy, je-li pracovní smlouva uzavřena pouze ústně, což tamní zákony umožňují. Použitý příměr Pracovní knížky ve skutečnosti vypadá jako evidenční pracovní karta v které jsou uvedeny podrobně sjednané podmínky a rozsah práce. Ptejte se na "Dienstzettel".

Rakušané jsou spolehliví a poctiví, proto se nemusíte v drtivé většině ničeho obávat. Většina zaměstnavatelů vám nabídne ubytování, nebo vám vypomůže s hledáním ubytování.
Zaměstnavatelé mají zájem většinou o dlouhodobější trvání pracovního vztahu. Je proto velmi důležité práci nebo brigádu vyřizovat nejméně měsíc dopředu. Vášeho budoucího rakouského zaměstnavatele totiž v příjmu pracovních sil omezují úřady a nutí ho vyplňovat podklady a hlásit pracovní místa s předstihem, aby mu mohla být včas udělena vyjimka na počet obsaditelných pracovních míst cizinci. Ta je udělována podle procentuálního poměru cizinců na trhu práce v regionu v kterém podniká. Tyto omezení a povolení spravuje úřad práce v Rakousku (AMS) a odvíjí se i od míry nezaměstnanosti. Dále je zohledňována zaměstnanost a zaměstnavatelnost rakouských občanů na jednotlivých pracovních pozicích.

Pracovní povolení v Rakousku nemusíte vyřizovat vy, ale tuto povinnost má přímo váš zaměstnavatel. (Proto o práci nebo brigádu žádáme včas!) Povolení je vystaveno na cca šest týdnů, nebo dobu kratší u sezónních pracovníků. Toto povolení se jmenuje "Beschäftigungbewilligung" a může být prodlouženo tamním úřadem práce na dobu až devíti měsíců.

Výhodou je že žádný úřad v Rakousku nezkoumá zda na pracovní pozici máte potřebnou kvalifikaci. Za to zodpovídá zaměstnavatel. Takže je klidně možné že budete dělat IT specialistu jen s dokončenou základní školou. Za předpokladu že váš zaměstnavatel ocení vaše schopnosti v oboru za dostačující. Platí zde tedy, že kdo je šikovný a něco umí, může se prosadit i v oboru na který by doma potřeboval státní zkoušky a diplomy.

Jiná situace nastává u studentů. Studují-li v Čechách, musí v Rakousku žádat o pracovní povolení, které je časově více omezeno a navíc zde platí pro studenty kteří se učí na rakouských školách závazná hranice měsíčního výdělku cca 340 Euro měsíčně. Výhodou je že do tohoto výdělku nemusíte přispívat do Rakouského sociálního a zdravotního systému, tedy pojištění. Při překročení této částky, musíte samozřejmě vynaložit mnohem více času a sil, aby váš výdělek dosáhl efektivnějšího výsledku.

Hranici aktuálního maximálního výdělku pro studenty hledejte pod názvem "Geringfügigkeitsgrenze".
Protože povolení pro studenty lze získat většinou jen na pár dnů, počítejte tedy pouze s brigáami a sezóními pracemi.

V Rakousku je vyžadována základní znalost němčiny. Nejčastější práci získáte v turistických chatách, gastronomii, turistickém ruchu a sezónních pracích v zemědělství.

Mzda se stanovuje většinou na základě kolektivních smluv ujednaných s odbory. Minimální hodinová mzda je většinou v rozmezí 6-10 Euro čistého výdělku.

Kontaktní adresy:

Poptávka pracovníků pro letní i zimní sezónu v turistických střediscích. (Úklid, pomocné práce, vaření, odborná instruktáž, průvodcovské služby, řidiči a všechny možné profese kolem turistického ruchu.)

Evropský portál pro mladé nabízí v sekci Práce velké množství odkazů na webové stránky zaměřené zejména na studentské brigády. Stránky jsou v češtině a obsahují i možnost studia, základní informace o členských zemích a další užitečné informace.
Poz.: Většina dokumentů a stránek je dostupná i v češtině, polštině a ruštině.

Brigady | Odkazy | Výměna odkazů
Elektrokola - levně do práce!